BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10

BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10 Vietnamese Cuisine

order food online

Nhậnxét


4.5 sao trên tổng 83 đánh giá
22 May 2020 tại 0:17 A++++
17 Apr 2020 tại 14:20 Average delivery time was supposed to be 35 min, but it took almost 1 hour. Everything else is fine.