BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10

BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10 Vietnamese Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0939 201 841


Bún Thịt Nướng Vị Sài Gòn Quận 10

341 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11
Quận 10Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
Đóng cửa
Thứ Ba
10:00 - 20:55
Thứ Tư
10:00 - 20:55
Thứ Năm
10:00 - 20:55
Thứ Sáu
10:00 - 20:55
Thứ Bảy
10:30 - 20:55
Chủ Nhật
Đóng cửa