BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10

BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10 Vietnamese Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0939 201 841


Bún Thịt Nướng Vị Sài Gòn Quận 10

341 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11
Quận 10Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
08:00 - 18:00
Thứ Ba
08:00 - 18:00
Thứ Tư
08:00 - 18:00
Thứ Năm
08:00 - 18:00
Thứ Sáu
08:00 - 18:00
Thứ Bảy
08:00 - 18:00
Chủ Nhật
08:00 - 18:00